Skola gitare casovi harmonike za decu Novi Sad
"nauči note uz muziku koju voliš"
VIDEO
škola gitare i harmonike
moderna nastava kompjuter u nastavi:


  Najmodernija škola u gradu, tehničke vežbe,  teorija muzike, ritmičke vežbe, solfeđo...

Škola gitare i harmonike
moderna nastava 1

-

Škola gitare i harmonike
moderna nastava 3

Škola gitare i harmonike
moderna nastava 2

-

Škola gitare i harminike
moderna nastava 4

Škola gitare i harminike
moderna nastava 5

Škola gitare i harminike
moderna nastava 6

Copyright © www.notica.rs.  All Rights Reserved
Škola - časovi gitare Novi Sad, onlajn ili klasična nastava gitare. Individualni časovi gitare za decu.
Double click to edit
Adresa
Škola gitare "NOTICA"
Devet Jugovića 15
21000 Novi Sad 


Telefon
021/546 179; 064/464 85 99


Email
notica.rs@gmail.com


Social Media

Novi Sad, 021/546-179Devet Jugovića 15
Škola - časovi podučavanje gitare onlajn ili klasična nastava  - 064/46-48-599 , Novi Sad