Škola GITARE 1
"nauči note uz muziku koju voliš"
Onlajn ili klasična nastava
Škola - časovi gitare Novi Sad, onlajn ili klasična nastava gitare. Individualni časovi gitare za decu.
Detaljnije - Škola Gitare 1
u Gitara 1 ćete naučiti:
Skola gitare novi sad Gitara 01
- Poglavlje 1 od lekcije 01 do 12
- Poglavlje 2 od lekcije 13 do 26
CENA: individualno
1čas45`=800,oodin, On-line 30`=700,oo


Sadržaj je na engleskom jeziku zato što veći deo časa koristimo plan i program učenja sviranja gitare na američkom softveru.

- POGLAVLJE 1- About the Guitar
01-Types of Guitars and Their Parts   pdf
01-Guitar Set-Up
02-Amplyfing Your Guitar

03-Stringing the Guitar 
  pdf
04-Tuning the Guitar 
  pdf
05-Holding the Guitar  
  pdf
06-Right Hand and Finger Position
pdf
07-Left Hand and Finger Position 
pdf
08-String and Finger Numbering
  pdf
09-Readin Chord Charts
  pdf
10-Musical Alphabet and the Freatboard
  pdf
11-Introducing the G Chord  
  pdf
12-Brother John
- mp3   BAND   pdf

- POGLAVLJE 2 - Simple Chors And Struming
13-Introducing Chords C and G7   mp3    pdf
14-Camptown races
- mp3  BAND   pdf
14b-Skip to My Lou mp3  pdf
15-Chord Quiz 1   mp3   pdf
16-Introducing Chords D and A7
- mp3   pdf
17-Down in the Valey
- mp3  BAND  pdf
18-Chord Quiz 2 
mp3     pdf
19-Red River Valey
- mp3  BAND  pdf
20-Silent Night - mp3   BAND  pdf
21-Chord Quiz 3 mp3     pdf
22-The Duble Strum
- mp3  BAND pdf
23-Marianne
- mp3  BAND  pdf
24-Jingle Bells
- mp3  BAND  pdf
25-Chord Quiz 4  mp3   pdf
26-Chords Learned So far
Video 01 : škola gitare notica Novi Sad
Sofija 1. razred
Video 02 : škola gitare notica Novi Sad
Anđela 1. razred
Video 02 : škola gitare notica Novi Sad
Rastko 6 godina
u Gitara 2 ćete naučiti:
Skola gitare novi sad gitara 2
- Poglavlje 3 od lekcije 27 do 42
- Poglavlje 4 od lekcije 43 do 59
CENA: individualno
1čas45`=900,oodin, On-line 30`=800,oo
u Gitara 3 ćete naučiti:
Skola gitare novi sad Gitara 03
- Poglavlje 5 od lekcije 60 do 69
- Poglavlje 6 od lekcije 70 do 78
- Poglavlje 7 od lekcije 79 do 88
CENA: individualno
1čas45`=1.000,oodin, On-line 30`=900,oo
u Gitara 4 ćete naučiti:
Skola gitare novi sad Gitara 04
- Poglavlje 8 od lekcije 89 do 106
- Poglavlje 9 od lekcije 107 do 116
- Poglavlje 10 od lekcije 117 do 127
- Poglavlje 11 od lekcije 128 do 142
CENA: individualno
1čas45`=1.100,oodin, On-line 30`=1.000,oo
u Gitara 5a ćete naučiti:
Skola gitare novi sad Gitara 05a
POGLAVLJE I, II i III.
CENA: individualno
1čas45`=1.200,oodin, On-line 30`=1.100,oo
u Gitara 5b ćete naučiti:
Skola gitare novi sad Gitara 05b
POGLAVLJE IV
CENA: individualno
1čas45`=1.200,oodin, On-line 30`=1.100,oo
u Gitara 5c ćete naučiti:
Skola gitare novi sad Gitara 05c
POGLAVLJE V
CENA: individualno
1čas45`=1.200,oodin, On-line 30`=1.100,oo
Kontakt, mapa: škola gitare Novi Sad
"nauči note uz muziku koju voliš"
Škola - časovi gitare Novi Sad, onlajn ili klasična nastava gitare. Individualni časovi gitare za decu.
Adresa
Škola gitare "NOTICA"
Devet Jugovića 15
21000 Novi Sad 


Telefon
021/546 179; 064/464 85 99


Email
notica.rs@gmail.com

Social Media