BAS gitara 3
"nauči note uz muziku koju voliš"
Onlajn ili klasična nastava
Škola - časovi gitare Novi Sad, onlajn ili klasična nastava gitare. Individualni časovi gitare za decu.

Detaljnije - Bas gitara 3
u Bas Gitara 3 ćete naučiti:
Skola Bas gitare novi sad Gitara 03
CENA: individualno
1čas45`=1,000,oodin, On-line 30`=850,oo
Sadržaj je na engleskom jeziku zato što veći deo časa koristimo američki softwer, plan i program učenja sviranja gitare.
Škola Bas gitare 03
u Bas Gitara 2 ćete naučiti:
Skola Bas gitare novi sad gitara 2
CENA: individualno
1čas45`=900,oodin, On-line 30`=750,oo
u Bas Gitara 1 ćete naučiti:
Skola Bas gitare novi sad gitara 1
CENA: individualno
1čas45`=800,oodin, On-line 30`=650,oo

Prvi koraci
- skola gitare -

Škola gitare osim učenja popularnih svetskih melodija, nastava je ,uporedo, usmerena i na izučavanje teorije muzike.

On-line
- skola gitare -

-  Učenik dok svira i sluša originalnu melodiju, računar u realnom vremenu pokazuje crvenim signalima na notni tekst.
   - Zahvaljujući ovakvoj nastavi (gde računar pomaže audio i vizuelno) mladi muzičari u najkraćem roku, bez teškoća i velikom preciznošću savladaju gradivo.

Klasična nastava
- skola gitare -

Kontakt, mapa: škola gitare Novi Sad
"nauči note uz muziku koju voliš"
Škola - časovi gitare Novi Sad, onlajn ili klasična nastava gitare. Individualni časovi gitare za decu.
Adresa
Škola gitare "NOTICA"
Devet Jugovića 15
21000 Novi Sad 


Telefon
021/546 179; 064/464 85 99


Email
notica.rs@gmail.com

Social Media

Copyright © www.notica.rs.  All Rights Reserved